ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Συνεργαζόμαστε για να βρούμε τις πιο βιώσιμες επιλογές που θα καλύπτουν την ηθική σας δεοντολογία.

Αντοχή
Ανακύκλωση
Κόστος καλουπιού
Χρόνος παράδοσης
Αποτύπωμα άνθρακα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Βιοπαραγώμενο πολυαιθυλένιο PE
Περιστρεφόμενη μέθοδος
Μεγάλη διάρκεια ζωής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Κυκλική Οικονομία
Πρόγραμμα Δεύτερης Ευκαιρίας Ζωής
Δυνατότητα Ανακύκλωσης
Το προϊόν ως επιλογή υπηρεσίας

ΠΟΤΕ ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ

Μεγάλες ποσότητες ανά κωδικό
Βιωσιμότητα ως στόχος
Υψηλές αντοχές

Αντοχή
Ανακύκλωση
Κόστος καλουπιού
Χρόνος παράδοσης
Αποτύπωμα άνθρακα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Βιολογική ρητίνη
Ενίσχυση βιο-πηγής
Μέθοδος επίστρωσης υλικών (Lamination)
Κανονική διάρκεια ζωής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Πρόγραμμα Δεύτερης Ευκαιρίας Ζωής
Βιοαποικοδομήσιμο
Ενεργειακή ανάκτηση από απόβλητα
Δυνατότητες Ανακύκλωσης

ΠΟΤΕ ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ

Μικρότερες ποσότητες ανά κωδικό
Μεγάλες ποσότητες ανά κωδικό
Ειδικά ή εξατομικευμένα προϊόντα
Επικοινωνία για την Βιωσιμότητα
Οποιαδήποτε ποσότητα
Ευέλικτη διαδικασία παραγωγής

Αντοχή
Ανακύκλωση
Κόστος καλουπιού
Χρόνος παράδοσης
Αποτύπωμα άνθρακα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Βιολογική ρητίνη
Με τη χρήση των δικών σας αποβλήτων
Μέθοδος επίστρωσης υλικών (Lamination)
Κανονική διάρκεια ζωής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Πρόγραμμα Δεύτερης Ευκαιρίας Ζωής
Ενεργειακή ανάκτηση από απόβλητα
Δυνατότητες Ανακύκλωσης

ΠΟΤΕ ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ

Μικρότερες ποσότητες ανά κωδικό
Μεγάλες ποσότητες ανά κωδικό
Ειδικά ή εξατομικευμένα προϊόντα
Επικοινωνία για την Βιωσιμότητα
Οποιαδήποτε ποσότητα
Ευέλικτη διαδικασία παραγωγής

Αντοχή
Ανακύκλωση
Κόστος καλουπιού
Χρόνος παράδοσης
Αποτύπωμα άνθρακα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Πολυουρεθάνη
Περιστρεφόμενη μέθοδος
Μεγάλη διάρκεια ζωής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Πρόγραμμα Δεύτερης Ευκαιρίας Ζωής
Ενεργειακή ανάκτηση από απόβλητα
Δυνατότητες Ανακύκλωσης

ΠΟΤΕ ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ

Μικρότερες ποσότητες ανά κωδικό
Μεγάλες ποσότητες ανά κωδικό
Ειδικά ή εξατομικευμένα προϊόντα
Οποιαδήποτε ποσότητα
Ευέλικτη διαδικασία παραγωγής

Αντοχή
Ανακύκλωση
Κόστος καλουπιού
Χρόνος παράδοσης
Αποτύπωμα άνθρακα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Fiber glass
Μέθοδος επίστρωσης υλικών (Lamination)
Κανονική διάρκεια ζωής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Πρόγραμμα Δεύτερης Ευκαιρίας Ζωής
Ενεργειακή ανάκτηση από απόβλητα
Δυνατότητες Ανακύκλωσης

ΠΟΤΕ ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ

Μικρότερες ποσότητες ανά κωδικό
Μεγάλες ποσότητες ανά κωδικό
Ειδικά ή εξατομικευμένα προϊόντα
Ευέλικτη διαδικασία παραγωγής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Βιοπαραγώμενο πολυαιθυλένιο PE
Περιστρεφόμενη μέθοδος
Μεγάλη διάρκεια ζωής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Κυκλική Οικονομία
Πρόγραμμα Δεύτερης Ευκαιρίας Ζωής
Δυνατότητα Ανακύκλωσης
Το προϊόν ως επιλογή υπηρεσίας

ΠΟΤΕ ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ

Μεγάλες ποσότητες ανά κωδικό
Βιωσιμότητα ως στόχος
Υψηλές αντοχές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Βιολογική ρητίνη
Ενίσχυση βιο-πηγής
Μέθοδος επίστρωσης υλικών (Lamination)
Κανονική διάρκεια ζωής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Πρόγραμμα Δεύτερης Ευκαιρίας Ζωής
Βιοαποικοδομήσιμο
Ενεργειακή ανάκτηση από απόβλητα
Δυνατότητες Ανακύκλωσης

ΠΟΤΕ ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ

Μικρότερες ποσότητες ανά κωδικό
Μεγάλες ποσότητες ανά κωδικό
Ειδικά ή εξατομικευμένα προϊόντα
Επικοινωνία για την Βιωσιμότητα
Οποιαδήποτε ποσότητα
Ευέλικτη διαδικασία παραγωγής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Βιολογική ρητίνη
Με τη χρήση των δικών σας αποβλήτων
Μέθοδος επίστρωσης υλικών (Lamination)
Κανονική διάρκεια ζωής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Πρόγραμμα Δεύτερης Ευκαιρίας Ζωής
Ενεργειακή ανάκτηση από απόβλητα
Δυνατότητες Ανακύκλωσης

ΠΟΤΕ ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ

Μικρότερες ποσότητες ανά κωδικό
Μεγάλες ποσότητες ανά κωδικό
Ειδικά ή εξατομικευμένα προϊόντα
Επικοινωνία για την Βιωσιμότητα
Οποιαδήποτε ποσότητα
Ευέλικτη διαδικασία παραγωγής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Πολυουρεθάνη
Περιστρεφόμενη μέθοδος
Μεγάλη διάρκεια ζωής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Πρόγραμμα Δεύτερης Ευκαιρίας Ζωής
Ενεργειακή ανάκτηση από απόβλητα
Δυνατότητες Ανακύκλωσης

ΠΟΤΕ ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ

Μικρότερες ποσότητες ανά κωδικό
Μεγάλες ποσότητες ανά κωδικό
Ειδικά ή εξατομικευμένα προϊόντα
Οποιαδήποτε ποσότητα
Ευέλικτη διαδικασία παραγωγής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Fiber glass
Μέθοδος επίστρωσης υλικών (Lamination)
Κανονική διάρκεια ζωής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Πρόγραμμα Δεύτερης Ευκαιρίας Ζωής
Ενεργειακή ανάκτηση από απόβλητα
Δυνατότητες Ανακύκλωσης

ΠΟΤΕ ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ

Μικρότερες ποσότητες ανά κωδικό
Μεγάλες ποσότητες ανά κωδικό
Ειδικά ή εξατομικευμένα προϊόντα
Ευέλικτη διαδικασία παραγωγής

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τις βιώσιμες επιλογές μας? Πραγματοποιήστε λήψη της σχετικής μας έκθεσης και αποκτήστε τώρα πλήρη γνώση για τη βιωσιμότητα των προϊόντων μας!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Διαθέτουμε στις εγκαταστάσεις μας ειδικά οργανωμένο τμήμα στο οποίο αποσυναρμολογούνται τα προϊόντα μας και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους. Τα υλικά αυτά θα υποβληθούν σε επεξεργασία από ειδική εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων και θα βρουν το δρόμο τους
για τη κατασκευή νέων προϊόντων ή για την απόκτηση ενέργειας. Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα τέλους κύκλου ζωής εντελώς δωρεάν!

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΑΣ

Ανακαλύψτε όλα όσα μπορούμε να προσφέρουμε.

Θα θέλατε να ενημερώνεστε σχετικά με το ταξίδι μας στη βιωσιμότητα ? Εγγραφείτε για τα Newsletter μας.