ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Συνεργαζόμαστε για να βρούμε τις πιο βιώσιμες επιλογές που θα καλύπτουν την ηθική σας δεοντολογία.

Replex
Αντοχή
Ανακύκλωση
Κόστος καλουπιού
Χρόνος παράδοσης
Αποτύπωμα άνθρακα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Βιοπαραγώμενο πολυαιθυλένιο PE
Περιστρεφόμενη μέθοδος
Μεγάλη διάρκεια ζωής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Κυκλική Οικονομία
Πρόγραμμα Δεύτερης Ευκαιρίας Ζωής
Δυνατότητα Ανακύκλωσης
Το προϊόν ως επιλογή υπηρεσίας

ΠΟΤΕ ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ

Μεγάλες ποσότητες ανά κωδικό
Βιωσιμότητα ως στόχος
Υψηλές αντοχές

Bio+
Αντοχή
Ανακύκλωση
Κόστος καλουπιού
Χρόνος παράδοσης
Αποτύπωμα άνθρακα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Fiber glass
Μέθοδος επίστρωσης υλικών (Lamination)
Κανονική διάρκεια ζωής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Πρόγραμμα Δεύτερης Ευκαιρίας Ζωής
Ενεργειακή ανάκτηση από απόβλητα
Δυνατότητες Ανακύκλωσης

ΠΟΤΕ ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ

Μικρότερες ποσότητες ανά κωδικό
Μεγάλες ποσότητες ανά κωδικό
Ειδικά ή εξατομικευμένα προϊόντα
Ευέλικτη διαδικασία παραγωγής

Intra-waste
Αντοχή
Ανακύκλωση
Κόστος καλουπιού
Χρόνος παράδοσης
Αποτύπωμα άνθρακα
PRODUCT INFO

Bio-sourced resin
Your production waste
Lamination method
Normal life span

END OF LIFE INFO

Second life programme
Waste to energy
Recycle possibilities

USED WHEN

Lower quantities per reference
Higher quantities per reference
Special products & one off’s
Sustainable communication
No moq
Flexible process in development

Duracom
Αντοχή
Ανακύκλωση
Κόστος καλουπιού
Χρόνος παράδοσης
Αποτύπωμα άνθρακα
PRODUCT INFO

Poly urethane [pu]
Rotational method
Durable life span

END OF LIFE INFO

Second life programme
Waste to energy
Recycle possibilities

USED WHEN

Lower quantities per reference
Higher quantities per reference
Special product & one off’s
No moq
Flexible process in development

Composite
Αντοχή
Ανακύκλωση
Κόστος καλουπιού
Χρόνος παράδοσης
Αποτύπωμα άνθρακα
PRODUCT INFO

Fiber glass
Lamination method
Normal life span

END OF LIFE INFO

Second life programme
Waste to energy
Recycle possibilities

USED WHEN

Lower quantities per reference
Higher quantities per reference
Special product & one off’s
No moq
Flexible process in development

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Βιοπαραγώμενο πολυαιθυλένιο PE
Περιστρεφόμενη μέθοδος
Μεγάλη διάρκεια ζωής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Κυκλική Οικονομία
Πρόγραμμα Δεύτερης Ευκαιρίας Ζωής
Δυνατότητα Ανακύκλωσης
Το προϊόν ως επιλογή υπηρεσίας

ΠΟΤΕ ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ

Μεγάλες ποσότητες ανά κωδικό
Βιωσιμότητα ως στόχος
Υψηλές αντοχές

Bio+
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Fiber glass
Μέθοδος επίστρωσης υλικών (Lamination)
Κανονική διάρκεια ζωής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Πρόγραμμα Δεύτερης Ευκαιρίας Ζωής
Ενεργειακή ανάκτηση από απόβλητα
Δυνατότητες Ανακύκλωσης

ΠΟΤΕ ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ

Μικρότερες ποσότητες ανά κωδικό
Μεγάλες ποσότητες ανά κωδικό
Ειδικά ή εξατομικευμένα προϊόντα
Ευέλικτη διαδικασία παραγωγής

Intra-waste
PRODUCT INFO

Bio-sourced resin
Your production waste
Lamination method
Normal life span

END OF LIFE INFO

Second life programme
Waste to energy
Recycle possibilities

USED WHEN

Lower quantities per reference
Higher quantities per reference
Special products & one off’s
Sustainable communication
No moq
Flexible process in development

PRODUCT INFO

Poly urethane [pu]
Rotational method
Durable life span

END OF LIFE INFO

Second life programme
Waste to energy
Recycle possibilities

USED WHEN

Lower quantities per reference
Higher quantities per reference
Special product & one off’s
No moq
Flexible process in development

Composite
PRODUCT INFO

Fiber glass
Lamination method
Normal life span

END OF LIFE INFO

Second life programme
Waste to energy
Recycle possibilities

USED WHEN

Lower quantities per reference
Higher quantities per reference
Special product & one off’s
No moq
Flexible process in development

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τις βιώσιμες επιλογές μας? Πραγματοποιήστε λήψη της σχετικής μας έκθεσης και αποκτήστε τώρα πλήρη γνώση για τη βιωσιμότητα των προϊόντων μας!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Διαθέτουμε στις εγκαταστάσεις μας ειδικά οργανωμένο τμήμα στο οποίο αποσυναρμολογούνται τα προϊόντα μας και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους. Τα υλικά αυτά θα υποβληθούν σε επεξεργασία από ειδική εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων και θα βρουν το δρόμο τους
για τη κατασκευή νέων προϊόντων ή για την απόκτηση ενέργειας. Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα τέλους κύκλου ζωής εντελώς δωρεάν!

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΑΣ

Ανακαλύψτε όλα όσα μπορούμε να προσφέρουμε.

Θα θέλατε να ενημερώνεστε σχετικά με το ταξίδι μας στη βιωσιμότητα ? Εγγραφείτε για τα Newsletter μας.